Työnohjaus ja valmennus

Yksilö- ja ryhmätyönohjausta 10 vuoden kokemuksella. Viitekehykseltäni olen ratkaisukeskeinen sekä narratiivinen.

Työnohjauksella ja valmennuksella tarkoitan menetelmiä, keinoja ja asenteita, joilla voidaan auttaa työnohjattavaa saavuttamaan työssään omat tavoitteensa ja organisaation hänelle asettamat tavoitteet tai ylittämään ne parantamalla hänen ammatillista suorituskykyään sekä osaamistaan. Työnohjaussuhteessa ihmiset yhdessä työnohjaajan kanssa etsivät vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteissa työhönsä, sekä tarkoituksenmukaisia tapoja toimia erilaisissa työtilanteissa.

Toisin sanoen autetaan työnohjattavaa työn arvioinnissa, ongelmien erittelyssä, tavoitteen määrittelyssä ja kirkastamisessa sekä ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on usein organisaation perustehtävän parempi toteutuminen kehittämällä työntekijän valmiuksia ja mahdollisuuksia suoriutua työtehtävästään. Liikkeelle lähdetään olemassa olevista voimavaroista ja hyvistä käytännöistä ja niiden kautta haetaan ratkaisuja haastaviin tilanteisiin. Työnohjaus voidaan nähdä myös keinona palveluiden sekä työssä jaksamisen parantamisessa.

Työnohjattava voi olla rivityöntekijä, avainhenkilö tai esimies, jolla on haastava työ ja joka haluaa parantaa työsuoritustaan, tarkastella työtään tai miettiä omia ratkaisujaan työtilanteiden tai ammatillisten päämäärien suhteen.

Työnohjaus ja valmennus voivat olla myös ryhmässä tapahtuvaa. Ryhmä voi muodostua henkilöistä, joilla on samankaltaisia työtilanteita tai jotka toimivat työssään yhdessä, esimerkiksi saman organisaation esimiehiä tai samassa työyksikössä ryhmänä tai tiiminä toimivia työntekijöitä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.