10. kesä, 2018

Kumpi kiinnostaa enemmän, toivottu tulevaisuus vai ongelmien puiminen

Terapia- ja työnohjaustyössä asiakkaat ottavat usein yhteyttä ongelmaisissa tilanteissa. Kun prosessi aloitetaan, usein lähdetään liikkeelle myös eriasteisista huolista. 

Perinteinen malli on sellainen, että haetaan ongelmalle syytä ja sitten mietitään miten ongelma voitaisiin poistaa ja liian usein keskitytään vain tähän puoleen ratkaisuvaihtoehtoja etsittäessä.

Olen tullut entistäkin vakuuttuneemmaksi siitä, että alkutilanteen "kartoituksen" jälkeen on mahdollisimman pian ryhdyttävä pohtimaan mikä on asiakkaan toivottu tulevaisuus, hetken jolloin huoli on pienempi tai sitä ei ole ollenkaan.  

Kun tähän asti on päästy, on kyseessä valinnan paikka. Voin työntekijänä valita kummasta olen enemmän kiinnostunut. Asiakkaan ongelman syiden ja seurausten pohtimisesta vai siitä, millä olemassaolevilla voimavaroilla asiakas on selviytynyt niin, että huoli ei ainakaan ole muuttunut suuremmaksi. Joskus olen kyllä myös törmännyt tilanteeseen, jolloin asiakas on todennut että yhteydenoton ja ensimmäisen tapaamisen välillä tilanne on jo muuttunut paremmaksi.

Vaikka huolet ovat kuinka suuret tahansa tai ongelmat tuntuvat kaatuvan päälle, ihmisillä on aina olemassa arvoja, taitoja ja verkostoja joiden avulla on selvitty eteenpäin. 

Itse olen jo kauan aikaa sitten tehnyt valinnan siitä, kumpi puoli minua enemmän kiinnostaa. Minua kiinnostavat enemmän asiakkaan voimavarat ja onnistuneet ratkaisut. Omissa keskusteluissani asiakkaan kanssa yritän pitää huolta siitä, että asiakas löytää näitä poikkeamia, tilanteita, jolloin ongelma ei ole ollut "niin" suuri. Näitä poikkeuksia tutkimalla asiakas löytää itsessään olevia taitoja, ei tarvitse opetella mitään uutta.

Tervetuiloa retkelle kanssani tutkimaan toivottua tulevaisuutta ja miettimään reittiä sinne. Samalla rakentuu ongelmakeskeisen tarinan rinnalla onnistumisten ja toivon tarina. Kun se on rakennettu, asiakas voi itse päättää kumpaa tarinaa haluaa itsestään kerrottavan ja mistä tarinaa itse itsestään kertoo.