Laaja palvelukokonaisuus koululle, oppilaalle ja hänen huoltajilleen

Olemme keräämästä asiantuntijaryhmää,  jonka avulla voidaan ennaltaehkäistä erilaisten oppimiseen liittyvien ongelmien kasvua ja kehittymistä. Ryhmään kuuluvilta löytyy monipuolista kokemusta ja vankkaa osaamista koulupsykologi työstä, opetuksesta sekä koulukuraattorityöstä. 

Esimerkkinä matematiikkaan liittyvät oppimisongelmat, realiaineiden käsitteiden merkitysten ymmärtämisvaikeudet tai kaverisuhteisiin liittyvät ongelmat.

Lähdemme liikkeelle oppilaan tilanteen kartoittamisesta.Kartoituksen jälkeen laaditaan toimintasuunnitelma, jota toteutetaan yhteistyössä perheen kanssa. Toteutus voi tapahtua koulussa, oppilaan kotona tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa paikassa.

Palvelun tilaajana voi olla kunnan koulu- ja sivistystoimi  tai oppilaan huoltajat. Myös sosiaalitoimi voi olla tässä prosessissa aloitteellinen.

Vanhempien kohtaaminen ja puheeksiottaminen koulutus

 

Tuntuuko seuraava tilanne tutulta: Päivähoidossa tai koulutoimessa keskustellaan siitä, miten jokin lasta tai nuorta koskeva asia otettaisiin puheeksi vanhempien kanssa. Eräällä työntekijällä on sellainen tieto tai kokemus, jonka perusteella näitä vanhempia voitaisiin kutsua “haastaviksi vanhemmiksi”.
 
Sinulla ja työyhteisölläsi on nyt mahdollisuus kehittää työtapoja näihin tilanteisiin.
 
Tarjottava koulutus pitää sisällään seuraavat kokonaisuudet:
  1. Dialogisuus vuorovaikutuksessa
  2. Toisen kohtaaminen
  3. Ongelmakeskeisten tarinoiden vaikutus vuorovaikutustilanteissa
  4. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen
 
Koulutus voidaan järjestää yksipäiväisenä, jolloin hinta on 900€ + alv 24% ja kilometrikorvaus + alv 24%.
 
Toinen vaihtoehto on koulutuksen järjestäminen neljänä 2 tuntia kestävänä tilaisuutena, jolloin hinta on 1200€ + alv. Hinta pitää sisällään koulutuksen ja materiaalit 10 hengelle.
 
Ryhmän maksimikoko on 20 henkeä ja silloin lisähinta on 50€/henkilö.
 
Kouluttajana toimii Pasi Vallivuori.
 
“Olen työskennellyt yksitoista vuotta lastensuojelun sijaishuollossa, lähes vuoden lastentarhanopettajana sekä seitsemän vuotta koulukuraattorina. Olen itse ollut useissa tilanteissa joissa puheeksi ottamisen teemaa on pohdittu, ja uskon pystyväni rakentamaan toimivia käytäntöjä yhdessä koulutettavien kanssa.”